Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu

Każdy znaczek wspiera misje

ZBIERAMY ZNACZKI NA MISJE

Co roku ukazują się setki  znaczków, wydawanych przez prawie każde państwo. Po przeczytaniu listu  koperta zwykle wędruje do kosza, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że naklejony  na niej  znaczek moze pomóc misjonarzom! Zanim wyrzucisz kolorową pocztówkę wytnij znaczek (NIE odklejaj! ) Pieniądze z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na misje .

Księża Werbiści zbierają i sprzedają ostemplowane znaczki pocztowe, a uzyskane fundusze przekazują misjom . Akcja "każdy znaczek wspiera Misje" Trwa od 20 lat. W naszej szkole  zbieramy znaczki już kolejny rok . Zachęcamy wszystkich do włączenia się w dzieło pomocy misjom.