Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu

Dzwonki

 Czas trwania lekcji Przerwy

1.  8 oo  -  8 45

0.   7 45 –  8 00

2.  8 55  -  9 40

1.   8 45 –  8 55

3.  9 50  - 1035

2.   9 40 –  9 50

4. 10 50 - 11 35

3. 10 35 – 10 50

5. 11 50 - 12 35

4. 11 35 – 11 50

6. 13 05 - 13 50

5. 12 35 – 13 05

7. 14 00 - 14 45

6. 13 50 – 14 00

8. 14 50- 15 35

7. 14 45 – 14 50

                                            9.   15.40 - 16.25                             8.  15 35      15 40