Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu

Zbiórka dla powodzian

Poruszeni majową  powodzią na terenie naszego miasta i kraju, postanowiliśmy pomóc dzieciom pokrzywdzonym przez żywioł .Wystąpiliśmy z apelem do dzieci naszej szkoły, aby wsparli naszą akcję i pomogli swoim rówieśnikom.

Naszym celem było pozyskanie przyborów i pomocy szkolnych, które mogą posłużyć potrzebującym dzieciom.

Akcja przeprowadzona była we wszystkich klasach naszej szkoły, a zebrane przybory przekazaliśmy dzieciom ze szkoły podstawowej w Lanc Koronie. Koordynatorem tej akcji była p.dyrektor Barbara Garczyk.